Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak 

 

Beadás kezdete: 2024. február 05

Beadási határidő: 2025. március 31.

 

Több autókereskedésben segítséget adnak a támogatás igényléséhez, amennyiben érdekli a lehetőség érdemes felvenni a kapcsolatot az értékesítőkkel, márkakereskedőkkel.

A támogatás összege/autó: 2 800 000 Ft-4 000 000 Ft

 

Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek,

amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív

 akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 

 

Fenntartási kötelezettség 

A végső kedvezményezettnek a támogatás keretében beszerzett gépjárművet a projekt megvalósítás befejezésétől14 számított 3 évig, de legfeljebb 2027. december 31-ig fenn kell tartania, azaz nem értékesítheti és harmadik fél számára nem adhatja bérbe, használatba.

A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák bruttó akkumulátor kapacitására vetített értékeket. Az egyes kategóriák esetében egy gépjármű nettó vételára nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó elszámolható költség értékeket.

 

kWh)  M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maxi-mális támogatási összeg (Ft)  M1 kategória esetén az egy gépjár-műre eső maximális nettó elszámol-ható költség (Ft) 
<=41  2 800 000 Ft  11 500 000 Ft 
41<X<=59  3 600 000 Ft  14 000 000 Ft 
59<  4 000 000 Ft  20 000 000 Ft 
M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támo-gatási összeg (Ft)  M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költ-ség (Ft) 
<=49  3 600 000 Ft  17 000 000 Ft 
49<X<=74  3 800 000 Ft  22 000 000 Ft 
74<  4 000 000 Ft  25 000 000 Ft 

 

 

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető: 

A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő)12  A projekt keretében be-szerezhető gépjárművek darabszáma (db) 
1.  10 főnél kevesebb  1 db 
2.  10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb  5 db 
3.  50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb  10 db 
4.  250 fő vagy 250 főnél több  16 db 

 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási kérelmek értékelése a benyújtás sorrendjében folyamatos elbírálás szerint történik.

 

RRF_eauto_10_10_1_24_240105_felhívás