Hogyan adható adómentes juttatásként szemüveg a dolgozónak?

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.8 pontja alapján adómentes a jogszabály által előírt
használatra tekintettel juttatott védőeszköz. A rendelkezés a képernyő előtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 6. §-a alapján a képernyő előtti munkavégzéshez
éleslátást biztosító szemüveg esetében is biztosítja az adómentességet. Az EüM rendelet 5. §
(3) bekezdése rendelkezése szerint, ha a munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő
orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító
szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót az 1. számú melléklet szerinti
beutalóval utalja be a szemészeti szakvizsgálatra. A beutalóban fel kell tüntetni a képernyő
előtti éleslátást biztosító szemüveg használatát szükségessé tevő munkakör megnevezését, és
annak a szakvizsgálathoz szükséges mértékű leírását is.

Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt
szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a
munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel [EüM rendelet 6. §].

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi
Főosztályának álláspontja szerint az EüM rendelet definiálja a képernyő előtti
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg fogalmát, továbbá meghatározza azokat a
látórendszeri eltéréseket is, amelyek valószínűsége esetén a foglalkozás egészségügyi
szakorvos a munkavállalót szemészeti szakorvosi vizsgálatra kell, hogy beutalja. A
látórendszeri eltérések vizsgálata része a foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálatnak,
ez alapozza meg a további szemész szakorvosi vizsgálat szükségességét. A foglalkozás-
egészségügyi szakorvos által adott beutaló (kötelező tartalmi elemként) tartalmazza az érintett
esetében az általa ellátandó feladatokat, munkavégzési körülményeket, feltételeket melyek
releváns információkat szolgáltatnak a szemész szakorvos számára. A látórendszeri eltérések
időben történő észlelése betegbiztonsági szempontból kiemelten fontos, amit a jogszabályban
rögzített ellátási folyamat biztosít. 

Jelen esetben – de általában az egészségügyi ellátás más területein is – szakvizsgálatnak, a
szakorvos által végzett, szakmai kompetenciájába tartozó mindazon vizsgálat értendő, melyre
szakképesítése feljogosítja.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.) ESzCsM rendelet alapján az optometrista optikai szaküzletben lát el feladatokat,
melynek során biztosítani kell a szemész szakorvosi konzultáció lehetőségét, azaz a szemész
szakorvos nem kell, hogy jelen legyen a szaküzletben. A szaküzletben az optometrista
kizárólag látásélesség vizsgálatot végezhet, kompetenciája egyéb szemészeti elváltozások
vizsgálatára nem terjed ki, diagnosztikai szakvizsgálatot nem végezhet. 

Az optometrista képzés fő iránya a szem optikai vizsgálatára és ennek megfelelően a hibák
egyszerűbb korrekciójára irányul (szemüveg, kontaktlencse). A vizsgálatok során a szem
vizsgálatánál az optometristának el kell tudni különíteni az ép szemet a beteg szemtől és ennek
megfelelően szemész szakorvoshoz kell irányítani az érintetteket.
 

Összefoglalva a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által elvégzett vizsgálatok alapján
felmerült látórendszeri eltérések miatt szükségessé váló szemészeti vizsgálatokat kizárólag
szemész szakorvos végezheti. Az optometrista végzettséggel rendelkező tevékenysége, szakmai
kompetenciája a szemészeti szakorvosi vizsgálatot nem válthatja ki, azzal nem tekinthető
egyenértékűnek. A rendelet szerinti szemészeti szakvizsgálatot, ilyen súlyú szemészeti
vizsgálati lelet kiadását csak szemészeti szakvizsgával rendelkező orvos végezheti. 

Mindezekre tekintettel az EüM rendelet 6. §-a alapján előírt éleslátást biztosító szemüveg
abban az esetben minősül az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.8. pontja alapján adómentes
juttatásnak, amennyiben annak szükségességét szemészeti szakvizsgával rendelkező orvos
állapította meg.
Forrás: https://nav.gov.hu/ado/adozasi_kerdes/20224.-Adozasi-kerdes—A-szemeszeti-
szakvizsgalat-meghatarozasa-az-eleslatast-biztosito-szemuveg-adomentes-juttatasahoz-
kapcsan