Gépjárműadóra vonatkozó rendelkezések újraszabályozása 2024-től

Az adóhatóság a gépjárműadó fizetési kötelezettséget évi két alkalom
helyett egyszeri alkalommal írja elő a jövőben, amelyet április
15-ig kell megfizetni. Azoknak a természetes személyeknek, akik
nem tudják egy összegben megfizetni az adót, lehetőségük lesz
öthavi részletben megfizetni azt, ha kérelmüket a tárgyév június 30.
napjáig benyújtják az adóhatóságnak.