2023. december 1-től minimálbér emelés és annak hatásai

A Magyar Közlöny 164. számában kihirdetésre került az 508/2023 (XI.20.) Korm. rendelet „A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról”. A rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba, tehát először a decemberi bérek elszámolása során kell alkalmazni.

! A bérszámfejtésben a minimálbérre és garantált bérminimumra bejelentett alkalmazottak esetében a változtatást automatikusan átvezetjükm nincs szükség külön e-mail küldésre ez ügyben. Az adókötelezettség változásról mindenkinek külön, személyes e-mailt küldünk a bérszámfejtéssel együtt!

  •   minimálbér: 266 800 Ft
  •    garantált bérminimum: 326 000 Ft

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése az egyes adókötelezettségeknél az alábbi következményekkel jár 2023-ban:

Személyi jövedelemadó

Az Szja tv. minimálbérként az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegét határozza meg. Kivételt jelentenek az Szja tv. költségelszámolásra vonatkozó azon rendelkezései, ahol a mindenkori minimálbér alkalmazandó.

Az Szja tv. meghatározza az éves minimálbér fogalmát is. Ez alatt a 2023 első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (232 000 forint) havi összegének tizenkétszerese értendő (2023-ban 2 784 000 forint).

E rendelkezések alapján a minimálbér alapulvételével meghatározandó értékhatárok az alábbiak, tehát nem változnak 2023. decemberében:

  • személyi kedvezményhavi összegének kiszámításakor 2023 decemberében a 232 000 forint egyharmada száz forintra kerekítve vehető figyelembe (77 300 forint),
  • az átalányadózó egyéni vállalkozóknál 2023-ban

o      az átalányadózás éves bevételi értékhatára 27 840 000 forint, a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végzőknél 139 200 000 forint,

o      1 392 000 forint átalányban megállapított jövedelem adómentes,

  • kifizető csekély értékű ajándékot évi egy alkalommal 23 200 forint értékben adhat egyes meghatározott juttatásként,
  • távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónál a távmunkavégzésselösszefüggésben igazolás nélkül, költségként elszámolható költségtérítés összege 2023 decemberében is legfeljebb 23 200 forint lehet. Ha a munkavállaló nem egész hónapban dolgozik távmunkában, akkor a havi összegnek a távmunkában töltött napokkal arányos része számolható el.

 

Szociális hozzájárulási adó

A Szocho tv. minimálbérként az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegét állapítja meg. A szocho-ból 2023-ban érvényesíthető kedvezmények számításakor ezért minimálbérként a 232 000 forintot kell figyelembe venni.

Az egyes külön adózó jövedelmek, például osztalék, árfolyamnyereségből származó jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem után fizetendő szocho alapjára vonatkozó éves adófizetési felső határ sem emelkedik az idén, ez továbbra is a 232 000 forint huszonnégyszerese, azaz 5 568 000 forint.

Kivétel azonban az egyéni és társas vállalkozók kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó rendelkezésekben említett minimálbér, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum havi összege. Ezekben az esetekben a 2023. decemberre vonatkozó kötelezettséget a 266 800 forint, és a 326 000 forint alapul vételével kell meghatározni.

Társadalombiztosítási járulék

A Tbj. szerint minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és

a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában főtevékenységtől függően a garantált bérminimum havi összege.

A 2023. decemberi tb-járulék megállapításakor minimálbérként 266 800 forintot, vagy szakképzettséget igénylő főtevékenységnél a garantált bérminimum havi összegét, azaz 326 000 forintot kell alapul venni.

A fentiek értelmében a havi minimum járulékfizetési kötelezettség 2023. december 1-től 80 040Ft-ra változik.

Egyszerűsített foglalkoztatás

A mentesített keretösszeget az adóév első napján hatályos minimálbér vagy a garantált bérminimum alapulvételével kell meghatározni.

Ennek megfelelően a mentesített keretösszeg számításakor a 232 000 forint jelenti a számítás alapját. Ha a magánszemélynek alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár, akkor a mentesített keretösszeg meghatározásakor az emelt összegű garantált bérminimumot (296 400 forintot) kell alapul venni.

Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállalónál a munkáltató által fizetendő közteher mértékét és a nyugellátás számítási alapját a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével, 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

Ennek megfelelően 2023. december 1-jétől a közteher

  • mezőgazdasági és turisztikai idénymunkaesetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1300 forint,
  • alkalmi munkaesetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, vagyis 2700 forint,
  • filmipari statisztaesetében a hónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka, azaz 8000 forint.

 

EKHO

Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, akkor a munkáltató 2023 decemberében az általa kifizetett munkabérnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért, azaz a 266 800 forintot meghaladó részére veheti figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát.

 

Forrás: NAV:

(https://nav.gov.hu/ado/szja/A_minimalber_es_a_garantalt_berminimum_december_1-jei_emelkedesevel_az_adokotelezettsegek_is_valtoznak)